Saltar navegación

APRENDO GALEGO

PRINCIPAL

Conxuncións, preposicións e outras clases de palabras

 

Preposición-Adverbio-Conxunción-Indefinido- Numeral

Interrogativo- Exclamativo- Relativo-Comparativo-Interxección