Saltar navegación

Competencia alta

Exercicio 1

        Identifica o tipo de conxunción e os dous elementos da oración (A, B, prótase, tese, etc).

Vén pálido, mais determinado. Conxunción . A (tese): B (antítese): .

Malia levarnos ben, sempre hai algún roce; somos os dous moi testáns. Conxunción . A: NEXO B: .

Se chegases antes, veríalo.Conxunción .A (prótase): , B (apódose): .

  

Exercicio 2

Identifica a forma “daquela” nos seguintes enunciados:

¿Lembras a tv en branco e negro? Claro que non, daquela aínda non naceras. .

¿Lembras a tv en branco e negro? Daquela saberás quen eran os “Chiripitifláuticos”, non si?. .

  

Exercicio 3

Indica se as formas comparativas das seguintes frases son incorrectas (i), de uso obrigatorio (o) ou de uso non obrigatorio (n) ou opcional:

Sempre dixo que era tan listo como nós.

Onte tivestes máis sorte que ela.

Sodes as peores cociñeiras que coñezo.

Nunca disfrutara co teatro coma agora.

O meu ordenador ten menos anos co seu.

  

Exercicio 4

Indica cal é o enunciado correcto:

Hai opinións variadas a prol das medidas a tomar.

Falou a prol dos intereses dos afectados polas expropiacións.


Exercicio 5

Indica se o elemento resaltado é un indefinido (i) ou un adverbio de cantidade (a):

Colleitou moito viño:

Está chovendo moito:

Moito falas!:

Bótame moitas patacas:

  

Exrcicio 6

¿   Cal destes relativos é invariável “cuxo” ou “quen”?