Saltar navegación

Exercicios

1

En cal das seguintes oracións “se” é marca de oración interrogativa?

1- Quere saber se o fixeches ti?

2- Dixo que se o fas ti, non o fai el?

3- Mancouse facendo judo?

A resposta é:

  

2

As seguintes oracións son interrogativas indirectas?

Quero saber se aprobei.

Verdadeiro Falso

Pregúntalle cómo foi o accidente.

Verdadeiro Falso

Vés á praia?

Verdadeiro Falso

Exercicio 3

Que valor ten a forma “mira que” en:

Mira que es lacazán! Sempre te equivocas nas multiplicacións por non facer a proba!

  

Exercicio 4

Cal é a correcta?

Ula chave da porta?

U-la chave da porta?